Bij Simadan gaat niets

verloren dat bruikbaar

materiaal bevat

waarom-rotie-824x1024

Biodiesel Amsterdam maakt onderdeel uit van de Simadan Groep. De Simadan Groep is een wereldwijd uniek industrieel ecosysteem waarin bij het verwerken van organische restromen en gebruikt frituurvet geen bruikbare energie of materiaal verloren gaat.

 

99,9% van de door Simadan ingezamelde materialen worden hergebruikt tot tweede generatie biodiesel, biogas, biostookolie, bioglycerine en biokunstmest. Dit alles resulteert in de hoogst mogelijke CO2-besparing. Door natuurlijke grondstoffen te upcyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

 

Het Simadan bedrijfscomplex is gevestigd op het Amsterdamse haventerrein. Eén van ‘s werelds belangrijkste logistieke knooppunten, waarop goederen snel en efficiënt middels verschillende vervoersmodaliteiten getransporteerd worden naar de rest van Europa. Voor Simadan een uitstekende locatie waarop meerdere bedrijven een bijdrage leveren aan het verwerken van organische reststromen en daarbij harmonisch op elkaar zijn afgestemd.

 

Op de ultramoderne verwerkingsfaciliteit van Simadan zijn de processen van RotieBiodiesel AmsterdamTankstorage AmsterdamCleaning Services Amsterdam en Noba Vital Lipids geïntegreerd. Lees op de website van Simadan meer over de Simadan Groep.

De Simadan bedrijven