Door grondstoffen

te upcyclen beperken

wij het gebruik van

fossiele brandstoffen

Biodiesel Argent produceert tweede generatie biodiesel volgens Europese standaard, gemaakt van afval vetten en -oliën. Jaarlijks produceert Biodiesel Argent 125 miljoen liter biodiesel. De geproduceerde biodiesel is van hoge kwaliteit en legt geen belasting op het milieu en heeft een gunstige werking op de prestaties van de motor.

 

Biodiesel Argent heeft een vergelijking gemaakt tussen de broeikasemissies over de hele levenscyclus uit FAME (fatty acid methyl ester) en conventionele diesel gebruikt in de transportsector. De emissie van FAME is meer dan 91.7% lager dan die van conventionele diesel. FAME is daarmee een van de meest veelbelovende alternatieve brandstoffen voor de transportsector.

 

De emissie is berekend voor de hele levenscyclus, deze start bij de inzameling van afval oliën en -vetten en gaat via het productieproces naar transport tot het tankstation. Voor conventionele diesel is de levenscyclusemissie ongeveer 83,8 g CO2-eq/MJ terwijl die voor FAME slechts 6,98 g CO2-eq/MJ is.

biodiesel-amsterdam

VAN AFVAL VETTEN EN -OLIËN TOT BIOBRANDSTOF

stap-1

Biodiesel Argent upcycled onder meer de ingezamelde afval vetten en -oliën. Er wordt bij ruim 35.000 adressen afval vetten en -oliën gezameld. De afval vetten en -oliën worden conform de geldende wetgeving ingezameld.

stap-2

Ingezamelde afval vetten en -oliën komen binnen in de hightech verwerkingshal. De tonnen met oud frituurvet worden vervolgens per lopende band afgevoerd. Nadat de tonnen met oud frituurvet zijn gesorteerd worden ze in de smeltput geleegd. De oude frituurvetten en -oliën worden verwarmd waardoor er een homogene massa ontstaat.

 

Via een bewerkingsproces van filtratie en bezinking wordt het oude frituurvet overgepompt naar de biodieselfabriek.

stap-3

Afval vetten en oliën worden behandeld en gereinigd. Met behulp van zwavelzuur, kaliumhydroxide en methanol wordt een chemische reactie teweeggebracht. Door deze reactie worden de afval vetten en –oliën opgesplitst in:

 

 • Ruwe biodiesel
  Destillatie > 2G biodiesel volgens EN14214 standaard.

 

 • Bio-glycerine
  Bouwsteen voor verschillende productieprocessen.

 

 • Bio-stookolie
  Duurzame brandstof die gebruikt kan worden voor het opwekken van energie (warmte).

 

 • Bio-kunstmest
  Gebruikt als milieuvriendelijke meststof voor de agrarische sector.
BENIEUWD HOE WIJ BIODIESEL PRODUCEREN?

“99,9% van de inkomende (2e generatie) grondstoffen worden hergebruikt tot biodiesel, biogas, bio-stookolie, bio-glycerine en compost. Dit alles resulteert in de hoogst mogelijke CO2 besparing. Door natuurlijke grondstoffen te recyclen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen beperkt. Het gebruik van groene energie biedt een unieke en effectieve oplossing voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.”

 

Louis Sciarli, CEO Biodiesel Argent