De CO2-uitstoot van

onze biodiesel is 91.7%

lager dan conventionele

diesel

olie-biodiesel

Biodiesel Argent produceert tweede generatie biodiesel van hoge kwaliteit, met grote voordelen voor zowel het milieu als de prestaties.

 

Voordelen van onze biodiesel zijn onder meer, (1) de hoge kwaliteit biodiesel (FAME) geproduceerd volgens Europese standaard (EN 14214), (2) het reduceert emissie van broeikasgassen tot meer dan 91,7% voor de hele productieketen, in vergelijking met fossiele brandstof, (3) het is geschikt voor alle dieselmotoren en voldoet aan eisen gesteld door de auto-industrie, (4) het levert betere prestaties dan conventionele (eerste generatie) biodiesel en zelfs beter dan de meeste fossiele diesel, (5) het wordt geproduceerd uit een volledig traceerbare aanvoerketen van organisch restmateriaal, (6) en de bijproducten uit de productie van biodiesel worden omgezet in waardevolle eindproducten zoals Bio-stookolie, Bio-kunstmest en Bio-glycerine.

HET BIODIESEL PRODUCTIEPROCES

stap-1-1-1

Afval vetten en oliën bevatten vrije vetzuren, die met behulp van methanol kunnen worden omgevormd tot biodiesel. Dit proces is een esterificatie en vindt plaats onder zure omstandigheden. Zwavelzuur wordt daarom als katalysator aan de reactie toegevoegd. Door middel van fasescheiding wordt het ontstane water van de oliefase (de rest van de grondstof met biodiesel) gescheiden en ingezet in de opwerking van bijproducten. Het product van de esterificatie is dan een mengsel van niet gereageerde grondstof en biodiesel. Dit mengsel gaat door naar de volgende reactiestap.

stap-2-1

Het tweede belangrijke bestanddeel van de grondstof zijn glyceriden. Deze kunnen juist onder basische omstandigheden reageren tot biodiesel. Ook dit gebeurt met methanol. Om de basische omstandigheden te creëren wordt kaliumhydroxide (KOH) toegevoegd. Omdat een glyceride al een ester is en een ander ester (biodiesel) wordt gevormd heet dit proces een transesterificatie. Het nevenproduct van deze reactiestap is glycerine. Glycerine en biodiesel worden in de reactor van elkaar gescheiden door fasescheiding. Dit is mogelijk omdat biodiesel en glycerine niet goed met elkaar mengen.

stap-3-1

De biodieselfase uit de transesterificatie wordt in deze stap gezuiverd tot een kwaliteit, die voldoet aan de hoogste standaarden voor Biodiesel. Dit gebeurt door destillatie (scheiding op basis van verschil in kookpunt). Deze destillatie vindt plaats onder vacuüm. Het gaat er hier met name om de zware organische delen uit de biodiesel te verwijderen. Deze delen vormen een stroom die Bio Heating Oil (BHO) wordt genoemd. Deze stroom kan als duurzame brandstof worden ingezet voor de opwekking van energie in de vorm van stoom.

stap-3-2-1

De nevenproducten van de esterificatie (zuur water) en de transesterificatie (glycerinefase) worden in dit deel van het proces gemengd, waardoor een mengsel ontstaat van vaste stof en twee vloeistoffen. Deze drie worden van elkaar gescheiden door een soort centrifuge (tricanter). Het oliedeel van de vloeistoffase wordt opnieuw in het proces ingezet. Het waterige vloeibare deel (een mengsel van glycerine, water en methanol) wordt door middel van 2 destillaties verder gescheiden. Hierbij ontstaan 3 stromen: ruwe glycerine, water en methanol, dat weer wordt ingezet in het proces.

stap4

Ruwe biodiesel
Destillatie > 2G biodiesel volgens EN14214 standaard.

 

Bio-stookolie
Duurzame brandstof die gebruikt kan worden voor het opwekken van energie.

 

Bio-glycerine
Bouwsteen voor verschillende productieprocessen.

 

Bio-kunstmest
Gebruikt als milieuvriendelijke meststof voor de agrarische sector.

WIL JE MEER WETEN? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.